Rregullore “Për organizimin dhe funksionimin e njësive të sigurimit të brendshëm të cilësisë, në Universitetin e Tiranës” - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rregullore “Për organizimin dhe funksionimin e njësive të sigurimit të brendshëm të cilësisë, në Universitetin e Tiranës”