Komisioni i Përhershëm për Sigurimin e Standardeve të Cilësisë - UNIVERSITETI I TIRANËS

Komisioni i Përhershëm për Sigurimin e Standardeve të Cilësisë

Bazuar në lingjin Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë  në Republikën e Shqipërisë”, neni 38, pika”1?, neni 44 dhe neni  46; në Statutin e Universitetit të Tiranës, nenet 37,38,40,41,42,43 dhe në procesverbalin e datës 7 dhjetor 2020 të Komisionit të Administrimit të Votimit, Senati Akademik i Universitetit të Tiranës, 
VENDOSI
Të zgjedhë anëtarët e Komisionit të Përhershëm për Sigurimin e Standardeve të Cilësisë, në Universitetin e Tiranës, si më poshtë:
Prof.Dr. Gentiana SHARKU (Kryetar)   (Jeteshkrim)     Fakulteti i Ekonomisë
Prof. Dr. Kledi XHAXHIU  (Jetëshkrim)        Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Prof. Asoc. Dr. Artemisi SHEHU, DANO    (Jetëshkrim) Fakulteti i Shkencave Sociale
Prof. Asoc. Dr. Jonida BUSHI   (Jetëshkrim)                      Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Prof. Asoc. Dr. Gentiana KERA                      Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë
Prof. Asoc. Dr. Ervis ÇELA  (Jetëshkrim)                      Fakulteti i Drejtësisë
Prof. Dr. Elida BYLYKU  (Jetëshkrim)                      Instituti i Fizikës Bërthamore të Zbatuar
Besi BLLACA                          Student, Fakulteti i Ekonomisë
Dhurata SARAÇI                    Student, Fakuleti i Drejtësisë
Armando TURTULLI            Student, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë
Dr. Desara AGAJ (Jetëshkrim)                    Strukturat e Sigurimit të Cilësisë në aparatin e Rektoratit

 

 
 
Arkiva 2020, Komisioni i përhershëm për Sigurimin e Standardeve të Cilësisë, në Universitetin e Tiranës
Arkiva 2019 Komisioni i Përhershëm për Sigurimin e Standardeve të Cilësisë