Organika e personelit akademik me kohë të plotë në FHF - UNIVERSITETI I TIRANËS

Organika e personelit akademik me kohë të plotë në FHF

Organika e personelit akademik me kohë të plotë të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Sabri  Laci Prof. Dr. Dekan
2 Andi Pinari  Prof.Asoc.Dr.     Zv.dekan për:
 
– kujdesin për mbarëvajtjen për mbarëvajtjen e punëve në Departamentin e Gjeografisë, Historisë, Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore;
– vlerësimin e brendshëm dhe akreditimin;
– çështjet e statusit të pedagogut dhe të stafit ndihmës akademik;
– kujdesin për Sekretarinë Mësimore dhe mirëfunksionimin e Sistemit Informatik.
3 Dhurata Shehri Prof.Dr.  Zv.dekan për:
 
– kujdesin për mbarëvajtjen e procesit mësimor dhe shkencor në Departamentin e Gjuhës, Letërsisë, Gazetarisë dhe Komunikimit;
– marrëdhëniet me mediat, njësitë kryesore të UT-së dhe institucionet partnere;
– kujdesin për mirëfunksionimin e Bibliotekës së FHF-së dhe Degës IT.
4 Elsa Skënderi Prof.Asoc.Dr. Zv.dekan për:
 
– marrëdhëniet me studentët (organizimet, këshillimi, mobiliteti, veprimtaritë kulturore dhe sportive, pranimet, transferimet, çrregjistrimet etj.);
– projektet kërkimore-shkencore;
– veprimtaritë botuese dhe promovuese në nivel fakulteti.
Departamenti i Arkeologjisë dhe i Trashëgimisë Kulturore (Kliko këtu për jetëshkrimet)
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Iris Pojani Prof.Dr Përgjegjës
2 Lorenc  Bejko Prof.Dr Profesor
3 Artan Puto Prof.Asoc.Dr.  Profesor
4 Esmeralda  Agolli Prof.Asoc.Dr.  Profesor
5 Erinda  Ndreçka Dr. Lektor
6 Edlira  Çaushi Dr. Lektor
7 Ogri Mane Dr. Lektor
Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit (Kliko këtu për jetëshkrimet)
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Mark  Marku Prof.Dr. Përgjegjës
2 Artan  Fuga Akademik Prof.Dr Akademik
3 Iris Luarasi Prof.Asoc.Dr. Profesor
4 Ramadan Çipuri Prof.Asoc.Dr. Profesor
5 Rrapo Zguri Dr.  Lektor
6 Zylyftar  Bregu Prof.Asoc.Dr. Profesor
7 Jonila Godole Prof.Asoc.Dr Profesor
8 Etleva  Londo Dr. Lektor
9 Loreta Axhami (Zela) Prof.Asoc.Dr. Profesor
10 Alban  Tartari Prof.Asoc.Dr. Profesor
11 Rajmonda  Nelku Dr. Lektor
12 Ervin Goci Dr. Lektor
13 Holta  Shupo Dr. Lektor
14 Eno Popi Dr. Lektor
15 Elvin  Luku Prof.Asoc.Dr. Profesor
16 Erblin  Jaku Msc Asistent-lektor
17 Rashela Shehu Msc Asistent-lektor
Departamenti i Gjeografisë (Kliko këtu për jetëshkrimet)
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Romeo Hanxhari Prof.Dr. Përgjegjës
2 Sokol  Axhemi Prof.Dr. Profesor
3 Dhimitër  Doka Prof.Dr. Profesor
4 Dritan  Lloçi Msc Asistent-lektor
5 Merita  Karaguni Prof.Asoc.Dr. Profesor
6 Bilal  Draçi Prof.Dr. Profesor
7 Pal  Nikolli Prof.Dr. Profesor
8 Merita  Dollma Prof.Dr. Profesor
9 Sonila Xhafa Prof.Asoc.Dr. Profesor
10 Sonila  Papathimiu Prof.Asoc.Dr. Profesor
11 Jostina  Dhimitri Prof.Asoc.Dr. Profesor
12 Albana Kosovrasti Doc.Dr Lektor
13 Arben  Belba Doc.Dr Lektor
14 Erka  Çaro Prof.Asoc.Dr.  Profesor
15 Edlira  Kola Dr. Lektor
16 Enkela  Begu Dr. Lektor
17 Andri Hoxha Dr. Lektor
18 Ornela  Hasrama Msc Asistent-lektor
19 Endrit  Sallja Msc Asistent-lektor
20 Sabri  Laçi Prof.Dr. Dekan
Departamenti i Gjuhësisë (Kliko këtu për jetëshkrimet)
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Shezai  Rrokaj Prof.Dr Përgjegjës
2 Dhimitri  Bello Prof.Dr Profesor
3 Aljula  Jubani Prof.Dr Drejtore ISE
4 Kristina  Jorgaqi (Jano) Akademik  Akademik
5 Mimoza  Kore Prof.Dr Profesor
6 Irda Dervishi (Nesimi) Dr. Lektor
7 Linda Mëniku Prof.Dr Profesor
8 Rozana  Rushiti Prof.Asoc.Dr Profesor
9 Lindita  Latifi(Xhanari) Prof.Asoc.Dr Profesor
10 Behar Hoxhaj Dr. Lektor
11 Kledi Satka/ Shegani Prof.Asoc.Dr Profesor
12 Anila  Sema (Çepani) Prof.Asoc.Dr Profesor
13 Ardian Doka  Doc.Dr Lektor
14 Albana  Deda Prof.Asoc.Dr Profesor
15 Maklenë Çabej Prof.Asoc.Dr. Profesor
16 Etleva  Shiroka Msc Asistent-Lektor
17 Elsa  Rakipllari Prof.Asoc Zv/ Dekan
18 Anxhela Lepuri Msc. Asistent-Lektor
Departamenti i Historisë (Kliko këtu për jetëshkrimet)
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Valentina  Duka Prof.Dr Përgjegjës
2 Ilira Sulo (Çaushi) Prof.Dr Profesor
3 Eva  Tafili (Hyskaj) Prof.Dr Profesor
4 Çlirim Duro Prof.Dr Profesor
5 Ermal  Baze Prof.Dr Profesor
6 Enriketa Pandelejmoni Prof.Asoc.Dr. Profesor
7 Gentiana Kera Prof.Asoc.Dr. Profesor
8 Juliana Gjinko Dr. Lektor
9 Meljana Bregu Dr. Lektor
10 Esmeralda  Kolaneci Dr. Lektor
11 Andi  Rëmbeci Msc Asistent-Lektor
12 Marin Haxhimihali Dr. Lektor
13 Andi  Pinari  Prof.Asoc.Dr. Zv/ Dekan
Departamenti i Letërsisë (Kliko këtu për jetëshkrimet)
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Persida  Asllani Prof.Dr Përgjegjës
2 Loreta Loli Dr. Lektor
3 Dhurata Shehri Prof.Dr Zv/ Dekan
4 Laura  Smaqi Prof.Dr Profesor
5 Lili Sula Prof.Asoc.Dr. Profesor
6 Kristaq Jorgo Prof.Asoc.Dr. Profesor
7 Anila Mullahi Prof.Asoc.Dr. Profesor
8 Vjollca  Osja Prof.Asoc.Dr. Profesor
9 Eldon Gjikaj Prof.Asoc.Dr. Profesor
10 Viola Isufaj Prof.Asoc.Dr. Profesor
11 Kastriot Gjika Doc.Dr. Lektor
12 Ernestina Halili Prof.Asoc.Dr. Profesor
13 Eljon Doçe Prof.Asoc.Dr. Profesor
14 Arta Sula Dr. Lektor
15 Edlira Macaj Prof.Asoc.Dr. Profesor
16 Belfiore Zifla (Qose) Dr. Lektor
17 Agron Gjekmarkaj Dr. Lektor