Organika e personelit akademik me kohë të plotë në FHF – UNIVERSITETI I TIRANËS

Organika e personelit akademik me kohë të plotë në FHF

Organika e personelit akademik me kohë të plotë të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Sabri  Laci Prof. Dr. Dekan
2 Andi Pinari Dr.     Zv.dekan për:

– kujdesin për mbarëvajtjen për mbarëvajtjen e punëve në Departamentin e Gjeografisë, Historisë, Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore;
– vlerësimin e brendshëm dhe akreditimin;
– çështjet e statusit të pedagogut dhe të stafit ndihmës akademik;
– kujdesin për Sekretarinë Mësimore dhe mirëfunksionimin e Sistemit Informatik.

3 Dhurata Shehri Prof.Dr.  Zv.dekan për:

– kujdesin për mbarëvajtjen e procesit mësimor dhe shkencor në Departamentin e Gjuhës, Letërsisë, Gazetarisë dhe Komunikimit;
– marrëdhëniet me mediat, njësitë kryesore të UT-së dhe institucionet partnere;
– kujdesin për mirëfunksionimin e Bibliotekës së FHF-së dhe Degës IT.

4 Elsa Skënderi Dr. Zv.dekan për:

– marrëdhëniet me studentët (organizimet, këshillimi, mobiliteti, veprimtaritë kulturore dhe sportive, pranimet, transferimet, çrregjistrimet etj.);
– projektet kërkimore-shkencore;
– veprimtaritë botuese dhe promovuese në nivel fakulteti.

Departamenti i Arkeologjisë dhe i Trashëgimisë Kulturore (Kliko këtu për jetëshkrimet)
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Iris Pojani Prof. Dr. Pergjegjes Departamenti
2 Lorenc Bejko Prof. Dr. Personel akademik 
3 Artan Puto Prof. Asoc. Personel akademik 
4 Esmeralda Agolli Dr. Personel akademik 
5 Ogri Mane Dr. Personel akademik 
6 Edlira Çaushi Dr. Personel akademik 
7 Erinda Ndreçka Dr. Personel akademik 
Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit (Kliko këtu për jetëshkrimet)
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Mark Marku Prof.Asoc. Pergjegjes Departamenti
2 Artan Fuga Prof.dr.Akademik Personel akademik 
3 Ramadan  Çipuri Doc.Dr. Personel akademik 
4 Iris Luarasi Doc.Dr. Personel akademik 
5 Jonilda Godole Dr. Personel akademik 
6 Zylyftar Bregu Dr. Personel akademik 
7 Etleva Londo Dr. Personel akademik 
8 Rrapo Zguri Dr. Personel akademik 
9 Alban Tartari Dr. Personel akademik 
10 Ervin Goci Msc Personel akademik 
11 Rajmonda Nelku Dr. Personel akademik 
12 Holta Shupo Msc Personel akademik 
13 Eno Popi Msc Personel akademik 
14 Loreta Zela Dr. Personel akademik 
15 Elvin Luku Dr. Personel akademik 
16 Erblin Jaku Msc Personel akademik 
17 Rashela Shehu Msc Personel akademik 
Departamenti i Gjeografisë (Kliko këtu për jetëshkrimet)
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Romeo Hanxhari Prof.Dr. Pergjegjes Departamenti
2 Sabri Laçi Prof.Dr. Dekan
3 Dhimitër Doka Prof.Dr. Personel akademik
4 Sokol Axhemi Prof.Dr. Personel akademik
5 Merita Dollma Prof.Dr. Personel akademik
6 Ornela Hasrama Msc Personel akademik
7 Bilal Draçi Prof.Dr. Personel akademik
8 Pal Nikolli Prof.Dr. Personel akademik
9 Merita Karaguni Prof.Asoc. Personel akademik
10 Sonila Xhafa Prof.Asoc. Personel akademik
11 Sonila Papathimiu Prof.Asoc. Personel akademik
12 Jostina Dhimitri Prof.Asoc. Personel akademik
13 Albana Kosovrasti Doc.Dr. Personel akademik
14 Arben Belba Doc.Dr. Personel akademik
15 Andri Hoxha Dr. Personel akademik
16 Erka Çaro Dr. Personel akademik
17 Edlira Kola Dr. Personel akademik
18 Enkela  Begu Dr  Personel akademik
19 Endrit Sallja Msc Personel akademik
Departamenti i Gjuhës (Kliko këtu për jetëshkrimet)
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Sezai Rokaj Prof. Dr. Pergjegjes Departamenti
2 Aljula Jubani Prof. Dr. Personel akademik (Drejtor ISE)
3 Kristina Jano Prof. Dr. Personel akademik 
4 Dhimitri Bello Prof. Dr. Personel akademik 
5 Mimoza Kore Prof. Dr. Personel akademik 
6 Flora Koleci Prof. Asoc. Dr. Personel akademik 
7 Linda Mëniku Prof. Asoc. Dr. Personel akademik 
8 Rozana Rushiti Prof. Asoc. Dr. Personel akademik 
9 Kledi Satka Prof. Asoc. Dr. Personel akademik 
10 Anila Çepani Prof. Asoc. Dr. Personel akademik 
11 Lindita Xhanari Prof. Asoc. Dr. Personel akademik 
12 Albana Deda Doc. Dr. Personel akademik 
13 Maklenë Çabej Doc. Dr. Personel akademik 
14 Ardian Doka Dr. Personel akademik
15 Etleva Shiroka Msc. Personel akademik 
16 Elsa Skënderi Dr. Personel akademik (Zëvendësdekan)
17 Elsa Rakipllari Dr. Personel akademik 
18 Behar Hoxhaj Dr. Personel akademik 
Departamenti i Historisë (Kliko këtu për jetëshkrimet)
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Valentina  Duka  Prof. Dr. Pergjegjes Departamenti
2 Eva Tafili Prof.Asoc. Dr. Personel akademik
3 Ilira Sulo Prof. Dr. Personel akademik  
4 Marin Haxhimihali Msc. Personel akademik 
5 Esmeralda Kolaneci Dr. Personel akademik 
6 Ermal Baze Prof. Asoc. Dr. Personel akademik 
7 Andi Pinari Dr. Personel akademik (Zëvendësdekan)
8 Enriketa Pandelejmoni Prof. Asoc. Dr. Personel akademik 
9 Gentiana Kera Prof. Asoc. Dr. Personel akademik 
10 Juliana Gjinko Dr. Personel akademik 
11 Andi Rembeci Msc. Personel akademik 
12 Meljana Bregu Dr. Personel akademik 
13 Çlirim Duro Prof. Asoc. Dr. Personeli akademik   
Departamenti i Letërsisë (Kliko këtu për jetëshkrimet)
Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Lili Sula Prof. Asoc. Dr. Pergjegjes Departamenti
2 Dhurata Shehri Prof. Dr. Personel akademik (Zëvendësdekan) 
3 Persida Asllani Prof. Dr. Personel akademik 
4 Kristaq Jorgo Prof. Asoc. Dr. Personel akademik 
5 Eldon Gjikaj Prof. Asoc. Dr. Personel akademik 
6 Anila Mullahi Prof. Asoc. Dr. Personel akademik 
7 Vjollca Osja Prof. Asoc. Dr. Personel akademik 
8 Viola Isufaj Prof. Asoc. Dr. Personel akademik 
9 Kastriot Gjikaj Doc. Dr. Personel akademik 
10 Agron Gjekmarkaj Dr. Personel akademik 
11 Erenestina Halili Dr. Personel akademik 
12 Eljon Doçe Dr. Personel akademik 
13 Arta Sula Dr. Personel akademik 
14 Belfjore Qose Dr. Personel akademik 
15 Edlira Macaj Dr. Personel akademik 
16 Laura  Smaqi Dr. Personel akademik 
17 Loreta  Loli Dr. Personel akademik