TESTI ‘STANAG 6001’ DHE ANGLISHTJA PËR QËLLIME SPECIFIKE NË KONTEKSTIN USHTARAK – UNIVERSITETI I TIRANËS

TESTI ‘STANAG 6001’ DHE ANGLISHTJA PËR QËLLIME SPECIFIKE NË KONTEKSTIN USHTARAK