NDIKIMI I KAPITALIT HUMAN,SOCIAL DHE MJEDISI INSTITUCIONAL NË ASPIRATAT PËR RRITJE TË FIRMAVE – UNIVERSITETI I TIRANËS

NDIKIMI I KAPITALIT HUMAN,SOCIAL DHE MJEDISI INSTITUCIONAL NË ASPIRATAT PËR RRITJE TË FIRMAVE