Griselda Leka – UNIVERSITETI I TIRANËS

Autor: Griselda Leka

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 nëUniversitetin e Ankarasë në Turqi, për stafin akademik me kohë të plotë të Fakultetit tëEkonomisë, Fakultetit të Drejtësisë dhe Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit tëTiranës për trajnim, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.

  Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Ankarasë në Turqi, për stafin akademik […]