Shkresa e Rektorit të UT Prof. Dr. Mynyr KONI drejtuar Zj. Besa SHAHINI, Ministre e MASR – UNIVERSITETI I TIRANËS

Shkresa e Rektorit të UT Prof. Dr. Mynyr KONI drejtuar Zj. Besa SHAHINI, Ministre e MASR