Shkresa e Rektorit të UT Prof. Dr. Mynyr KONI drejtuar Zj. Besa SHAHINI, Ministre e MASR - UNIVERSITETI I TIRANËS

Shkresa e Rektorit të UT Prof. Dr. Mynyr KONI drejtuar Zj. Besa SHAHINI, Ministre e MASR