Kontakt – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kontakt

 
Adresa: Rektorati, Bulevardi  “Dëshmorët e Kombit” , Sheshi “Nënë Tereza”  Tiranë,  Shqipëri 
Kutia Postare Nr 183
Telefon: +355 42228402
Email:     info@unitir.edu.al 
Website:www.unitir.edu.al
 
Kontakt dhe Informacion
Ju lutem drejtoni kërkesat tuaja në një nga adresat e mëposhtme:
 
Informacion i përgjithshëm.
Për informacion të përgjithshëm ju lutemi kontaktoni në adresën:  info@unitir.edu.al
 
Informacion për Marrëdhëniet me Jashtë.
Për informacion për marrëdhëniet me jashtë ju lutemi kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al
 
Informacion mbi të drejtën për informim.
Për informacion mbi të drejtën për informim ju lutemi kontaktoni në adresën: ana.golloshi@unitir.edu.al
 
Koordinator i njoftimit dhe konsultimit publik në UT,
Për informacion mbi njoftimin dhe konsultimin publik në UT, kontaktoni në adresën: irena.shuaipi@unitir.edu.al