Kontakt – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kontakt

 
Adresa: Rektorati, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Sheshi “Nënë Tereza” Tiranë, Shqipëri 

Kutia Postare Nr 183
Telefon: +355 42228402
Email: info@unitir.edu.al
Website: www.unitir.edu.al

Kontakt dhe Informacion

Ju lutem drejtoni kërkesat tuaja në një nga adresat e mëposhtme.

Informacion i përgjithshëm.

Për informacion të përgjithshëm ju lutemi kontaktoni në adresën:  info@unitir.edu.al

Informacion për Marrëdhëniet me Jashtë.

Për informacion për marrëdhëniet me jashtë ju lutemi kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al

Informacion mbi të drejtën për informim.

Për informacion mbi të drejtën për informim ju lutemi kontaktoni në adresën: erolda.tarelli@unitir.edu.al 

Tel: 04 2268402