Kontakt - UNIVERSITETI I TIRANËS

Kontakt

Adresa: Rektorati, Bulevardi  “Dëshmorët e Kombit” , Sheshi “Nënë Tereza”  Tiranë,  Shqipëri 
Kutia Postare Nr 183 (University of Tirana Rectorate – Google Maps)
Telefon: +355 42258445
Email:     info@unitir.edu.al 
Website:  www.unitir.edu.al

 

Kontakt dhe Informacion
Ju lutemi drejtoni kërkesat tuaja në një nga adresat e mëposhtme:
 
Informacion i përgjithshëm:
Për informacion të përgjithshëm ju lutemi kontaktoni në adresën:  info@unitir.edu.al
Adresa: Rektorati, Bulevardi  “Dëshmorët e Kombit” , Sheshi “Nënë Tereza”  Tiranë,  Shqipëri 
 
Informacion për Marrëdhëniet me Jashtë:
Për informacion për marrëdhëniet me jashtë ju lutemi kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al
Adresa: Rektorati, Bulevardi  “Dëshmorët e Kombit” , Sheshi “Nënë Tereza”  Tiranë,  Shqipëri 

 

Informacion mbi të drejtën për informim:
Për informacion mbi të drejtën për informim ju lutemi kontaktoni në adresën: franceska.celmeta@unitir.edu.al
Adresa: Godina Iliria, rruga “Arben Broci”, Tiranë (Godina Liria – Google Maps)

 

Koordinator i njoftimit dhe konsultimit publik në UT,
Për informacion mbi njoftimin dhe konsultimin publik në UT, kontaktoni në adresën: vilma.kapxhiu@unitir.edu.al
Adresa: Rektorati, Bulevardi  “Dëshmorët e Kombit” , Sheshi “Nënë Tereza”  Tiranë,  Shqipëri 

 

Nënpunës i mbrojtjes së të dhënave personale, për Universitetin e Tiranës
Znj. Grisilda Ponde, Specialiste në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme pranë Rektoratit të UT-ës.
Kontakt: grisilda.kadiu@unitir.edu.al
Adresa: Rektorati, Bulevardi  “Dëshmorët e Kombit” , Sheshi “Nënë Tereza”  Tiranë,  Shqipëri