Marrëveshje bashkëpunimi të nënshkruara nga njësitë kryesore të UT-së – UNIVERSITETI I TIRANËS

Marrëveshje bashkëpunimi të nënshkruara nga njësitë kryesore të UT-së

Njësitë kryesore të Universitetit të Tiranës në zbatim të nenit 12, pika 5 të Statutit të Universitetit të Tiranës, lidhin marrëveshje me njësi të tjera kryesore të IAL-ve të tjera, vendase ose të huaja, institute kërkimore-shkencore, qendra kulturore me qëllim realizimin e aktiviteteve të mësimdhënies, kërkimit shkencor, kulturore dhe profesionale. 

 

Marrëveshje bashkëpunimi të nënshkruar nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Memorandum bashkëpunimi ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës” dhe “Balfin – Ballkan Finance Investiment Group Sh.p.k” (Për tu njohur kliko këtu)

Marrëveshje mbi “Realizimin e praktikave/Trajnimeve mësimore ndërmjet ” ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës” (FSHN) dhe “Kombinati i Qeramikës” (K.I.D-ALB).  (Për tu njohur kliko këtu)

Marrëveshje mbi “Realizimin e praktikave/ Trajnimeve mësimore” ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës (FSHN) dhe “AMITA”. (Për tu njohur kliko këtu) 

Memorandum of Cooperation between Faculty of Natural Sciences and School of International Education:(Për tu njohur kliko këtu)

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI Për Zhvillimin e “Shkencë së Hapur” në Shqipëri  ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës” dhe “Rrjeti Akademik Shqiptar”(Për tu njohur kliko këtu)

Marrëveshje mbi “Realizimin e praktikave/Trajnimeve mësimore” ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës” dhe “Union Bank” (Për tu njohur kliko këtu)

Marrëveshje mbi “Realizimin e praktikave/Trajnimeve mësimore” ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës” dhe “Calm Coders” (Për tu njohur kliko këtu)

Marrëveshje mbi “Realizimin e praktikave/Trajnimeve mësimore” ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës” dhe “Start-Up Ventures” (Për tu njohur kliko këtu)

Marrëveshje mbi “Realizimin e praktikave/Trajnimeve mësimore” ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës” dhe “Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Shkodër”(Për tu njohur kliko këtu)

Marrëveshje mbi “Realizimin e praktikave/Trajnimeve mësimore” ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës” dhe “Lekli sh.p.k” (Për tu njohur kliko këtu)

Marrëveshje mbi “Realizimin e praktikave/Trajnimeve mësimore” ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës” dhe “Atlas Mills” (Për tu njohur kliko këtu)

Marrëveshje mbi “Realizimin e praktikave/Trajnimeve mësimore” ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës” dhe “Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor, Sarandë ” (Për tu njohur kliko këtu)

 

Marrëveshje bashkëpunimi të nënshkruara nga Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

Marrëveshje bashkëpunimi mes Fakultetit të Historisë dhe i Filologjisë dhe kompanisë “Praktika.al” (Për tu njohur kliko këtu)

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet “Qendrës së Trjanimeve dhe Projekteve ALBAS” dhe “Fakultetit të Historisë dhe i Filologjisë, Universiteti i Tiranës” (Për tu njohur kliko këtu)

 

Universiteti i Tiranës Ju fton të vizitoni faqet zyrtare të njësive kryesore për informacione më të detajuar mbi aktivitet që realizohen në secilën prej tyre.