Marrëveshje bashkëpunimi të nënshkruara nga njësitë kryesore të UT-së - UNIVERSITETI I TIRANËS

Marrëveshje bashkëpunimi të nënshkruara nga njësitë kryesore të UT-së

Njësitë kryesore të Universitetit të Tiranës në zbatim të nenit 12, pika 5 të Statutit të Universitetit të Tiranës, lidhin marrëveshje me njësi të tjera kryesore të IAL-ve të tjera, vendase ose të huaja, institute kërkimore-shkencore, qendra kulturore me qëllim realizimin e aktiviteteve të mësimdhënies, kërkimit shkencor, kulturore dhe profesionale. 

 

Marrëveshje bashkëpunimi të nënshkruar nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë të Universitetit të Tiranës Dhe Fakultetit të Shkencave Matematike dhe Natyrore të Universitetit te Prishtinës (Për tu njohur kliko këtu)

Memorandum bashkëpunimi ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës” dhe “Balfin – Ballkan Finance Investiment Group Sh.p.k” (Për tu njohur kliko këtu)

Marrëveshje mbi “Realizimin e praktikave/Trajnimeve mësimore ndërmjet ” ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës” (FSHN) dhe “Kombinati i Qeramikës” (K.I.D-ALB).  (Për tu njohur kliko këtu)

Marrëveshje mbi “Realizimin e praktikave/ Trajnimeve mësimore” ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës (FSHN) dhe “AMITA”. (Për tu njohur kliko këtu) 

Memorandum of Cooperation between Faculty of Natural Sciences and School of International Education:(Për tu njohur kliko këtu)

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI Për Zhvillimin e “Shkencë së Hapur” në Shqipëri  ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës” dhe “Rrjeti Akademik Shqiptar”(Për tu njohur kliko këtu)

Marrëveshje mbi “Realizimin e praktikave/Trajnimeve mësimore” ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës” dhe “Union Bank” (Për tu njohur kliko këtu)

Marrëveshje mbi “Realizimin e praktikave/Trajnimeve mësimore” ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës” dhe “Calm Coders” (Për tu njohur kliko këtu)

Marrëveshje mbi “Realizimin e praktikave/Trajnimeve mësimore” ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës” dhe “Start-Up Ventures” (Për tu njohur kliko këtu)

Marrëveshje mbi “Realizimin e praktikave/Trajnimeve mësimore” ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës” dhe “Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Shkodër”(Për tu njohur kliko këtu)

Marrëveshje mbi “Realizimin e praktikave/Trajnimeve mësimore” ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës” dhe “Lekli sh.p.k” (Për tu njohur kliko këtu)

Marrëveshje mbi “Realizimin e praktikave/Trajnimeve mësimore” ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës” dhe “Atlas Mills” (Për tu njohur kliko këtu)

Marrëveshje mbi “Realizimin e praktikave/Trajnimeve mësimore” ndërmjet “Fakultetit të Shkencave të Natyrës” dhe “Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor, Sarandë ” (Për tu njohur kliko këtu)

 

Marrëveshje bashkëpunimi të nënshkruara nga Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

Marrëveshje bashkëpunimi mes Fakultetit të Historisë dhe i Filologjisë dhe kompanisë “Praktika.al” (Për tu njohur kliko këtu)

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet “Qendrës së Trjanimeve dhe Projekteve ALBAS” dhe “Fakultetit të Historisë dhe i Filologjisë, Universiteti i Tiranës” (Për tu njohur kliko këtu)

 

Universiteti i Tiranës Ju fton të vizitoni faqet zyrtare të njësive kryesore për informacione më të detajuar mbi aktivitet që realizohen në secilën prej tyre.