Marrëveshjet Bilaterale të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës – UNIVERSITETI I TIRANËS

Marrëveshjet Bilaterale të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës

Universiteti i Tiranës ka nënshkruar marrëveshje bilaterale me shumë Institucione Europiane. UT është përfshirë si institucion partner në disa programe bashkëpunimi të Komisionit Europian si Tempus, Erasmus Mundus Action 2, IPA. Projektet Europiane në të cilat UT është partner janë JoinEU-SEE, Basileus, Pacinno, Eureqa, Tempus Interface. Nga implementimi i suksesshëm i këtyre projekteve kanë përfituar të gjitha strukturat e UT. Bursat e fituara nga studentët dhe stafi akademik/administrativ kanë ndikuar ndjeshëm në rritjen e kualifikimit dhe eksperiencës së tyre, në njohjen dhe sigurimin e një literature bashkëkohore të nevojshme për aktivitetin e tyre pedagogjiko-shkencor, si dhe në krijimin e kontakteve institucionale për mundësi bashkëpunimi me Universitete të tjera.

 
Marrëveshje bilaterale të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës në vitin akademik 2019-2020 (Kliko këtu)
 
Arkiva: Marrëveshjet Bilaterale të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës