Marrëveshjet Erasmus+ KA107 të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës - UNIVERSITETI I TIRANËS

Marrëveshjet Erasmus+ KA107 të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës

UT aplikon rregullisht në aktivitetet ndërkombëtare në kuadër të projekteve të financuara nga BE për arsimin e lartë si p.sh. Erasmus+ , si dhe në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit që UT ka me institucionet e tjera ndërkombëtare të arsimit të lartë. Personeli i UT-së dhe studentët informohen në mënyrë të vazhdueshme rreth thirrjeve për aplikime në këto projekte nëpërmjet rrugës elektronike, takimeve informuese si dhe posterave të afishuara në ambientet e Universitetit. Njoftimet publikohen edhe në faqen zyrtare të UT-së.

Universiteti i Tiranës ka një sërë marrëveshjesh në kuadër të programit Erasmus + KA107. Me anë të këtyre marrëveshjeve Universiteti i Tiranës synon të rrisë shkëmbimin e personelit akademik, studentëve, personelit ndihmës akademik dhe personelit administrativ. Nëpërmjet projektit Erasmus +, Universiteti i Tiranës kërkon të realizojë, ndër të tjera:

  • Mundësitë për studim, trajnim dhe marrjen e përvojave të punës jashtë vendit;
  • Zhvillimin e shkëmbimeve akademike afatshkurtra apo studimeve të plota jashtë vendit;
  • Bashkëpunimin mes institucioneve të arsimit të lartë dhe atyre të BE-së, për të zhvilluar qasje të reja në mësimdhënie, harmonizimin e programeve, kualifikimin e vazhduar të personeleve, etj;
  • Bashkëpunimin midis institucioneve arsimore dhe ndërmarrjeve private e aktorëve të tjerë, me qëllim lehtësimin e transferimit të dijeve, përshtatjen me nevojat e tregut të punës, etj;
  • Zhvillimin e edukimit digjital dhe përdorimit të Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit;

Marrëveshje në kuadër të programit Erasmus + KA1 

Nr. Universiteti partner Shteti Vlefshmëria e marrëveshjes Staf / Studentë Fushat
1 Universiteti i Mariborit, Slloveni Slloveni 2020-2021 Staf + Studentë Të gjitha
2 Universiteti i Poitiers, Francë Francë 2020-2023 Staf + Studentë Ekonomi, Drejtesi
3 Universiteti i Nantës, Francë Francë 2020-2023 Staf + Studentë Gjeografi
4 Universiteti i Graz, Austri Austri 2020-2023 Staf + Studentë Fizikë dhe të gjitha (të ndara sipas numrit të studentëve)
5 Universiteti i La Sapienza, Itali Itali 2020-2023 Staf + Studentë Të gjitha
6 Universiteti i Huelvës, Spanjë Spanjë 2020-2023 Staf + Studentë Administrim biznesi; Shkenca humane; Gazetari dhe Informacion; Edukim; Drejtësi; Shkencat e biologjisë; Mjedis;
7 Universiteti Teknik i Riges, Letoni Letoni      
8 Universiteti Nova i Lisbonës, Portugali Portugali 2020-2023   Shkenca Sociale dhe Humane; Drejtësi; Manaxhim Informacioni;
9 Universiteti Pecs, Hungari Hungari 2020-2023 Staf + Studentë Literaturë dhe Linguistikë; Sociologji dhe studime Kulturore; Shkenca Edukimi
10 Universiteti i Maqedonisë Perëndimore, Greqi Greqi 2019-2021 Staf + Studentë Gjuhë greke
11 Universiteti i Iasi, Rumani Rumani 2020-2021 Staf + Studentë Te gjitha
12 Jan Kochanowski, Poloni Poloni 2020-2022 Staf + studentë Fizikë;
– Biologji dhe Shkencat e saj;
– Matematikë dhe Statistikë;
– Teknologji Informacioni dhe Komunikimi;
– Shkenca Politike;
– Ekonomiks;
– Gjuhë e huaj
13 Universiteti i Shkencave të Aplikuara Koblenz, Gjermani Gjermani 2019-2022 Staf + Studentë Informatike Ekonomike
14 Universiteti i Bolonjës, Itali Itali 2020-2023 Staf + Studentë Shkenca Humane, Shkenca Sociale; Gazetari dhe Infrmacion; Administrim biznesi dhe Drejtësi, Shkenca Natyrore; Matematikë dhe Statistikë;
15 Universiteti i Almerias, Spanjë Spanjë 2020-2022 Staf + Studentë Ekonomiks, Financë, Kontabilitet, Manaxhim, Administrim, Marketing, Gjuhe Angleze dhe Spanjolle
16 Universiteti Valladolid, Spanjë Spanjë 2020-2023 Staf + Studentë catalog online
17 Universiteti Compultense i Madridit, Spanje Spanje 2020-2023 Staf + Studentë Shkenca Sociale
18 Universiteti i Granades, Spanje Spanje 2020-2023 Staf + Studentë te gjitha
19 Universiteti Nova de Lisboa, Portugali Portugali 2020-2023 Staf Shkenca Sociale; Drejtesi; Manaxhim Informacioni
20 Universiteti Taip Erdogan ne Turqi Turqi 2020-2023 Staf + Studentë Drejtesi
21 Universiteti i Cukuroves, Turqi Turqi 2020-2023   FE, GJH, FSHN
22 Universiteti i Shkencave te Aplikuara te Biznesit, Lituani Lituani 2020-2027   Administrim Biznesi, TIK, Turizm
23 Universiteti Politeknik i Barit, Itali Itali 2020-2022   Fizike
24 Universiteti i Saarlandit Gjermani Gjermani 2020-2023   Drejtesi, Kimi
25 Universiteti Linnaeus, Suedi Suedi 2020-2023 Staf + Studentë Informatike Ekonomike
26 Universiteti i Pavias, Itali Itali 2020-2023 Staf + Studentë fushat e perbashkketa
27 Universiteti Thessaly, Greqi Greqi 2020-2023 Staf + Studentë filiali i sarandes
28 Universiteti i Ferrares, Itali Itali 2021-2023 Staf + Studentë te gjitha
29 Universiteti Masaryk, Republika Çeke Republika Çeke 2021-2023 Staf + Studentë katalog
30 Universiteti Paris Nanterre, France France 2019-2022 Staf + Studentë Drejtesi dhe te tjera
31 Kolegji Universitar NLA, Norvegji Norvegji 2020-2023 Staf + Studentë Gazetari;
32 Universiteti Aksaray, Turqi Turqi 2020-2023 Staf + Studentë Shkenca Mjedisi, Biologji, TIK
33 Universiteti Cankiri Karatekin, Turqi Turqi 2019/2021 Staf + Studentë Administrim biznesi, kimi, biologji, shkenca politike
34 Universiteti Clermont Auvergne, France France 2021-2023 Staf + Studentë Gjuhe Frenge
35 Universiteti Adiyaman, Turqi Turqi 2021-2027 Staf + studentë Gjuhe Turke
36 Universiteti Democritus I Thrakes, Greqi Greqi 2020-2022 Staf + Studentë Gjuhe Greke
37 Universiteti I Peloponezit, Greqi Greqi 2020-2023 Staf + Studentë Economiks
38 Universiteti I Pireut, Greqi Greqi 2020-2023 Staf + Studentë Ekonomiks, Shkenca Politike, Administrim Biznesi, TIK
39 Universiteti I Aristotelit, Greqi Greqi 2020-2022 Staf + Studentë Te gjitha
40 Konsorciumi Mare Nostrum, Portugali Portugali 2019-2022 Staf + Studentë Te gjitha
41 Universiteti Bartin, Turqi Turqi 2020-2025 Staf + studentë Gjuhe Turke
42 Universiteti Cankiri Karatekin, Turqi Turqi 2021-2027 Staf + studentë te gjitha
43 Universiteti La Sapienza, Itali Itali 2020-2023 Staf + studentë Të gjitha
44 Universiteti Adiyaman, Turqi Turqi 2021-2027 Staf + studentë Gjuhe turke
45 Universiteti i Genova, Itali Itali 2020-2023 Staf  Shkenca Sociale te sjelljes, Drejtesi
46 Konsiorcumi Amigo, Portugali (Universiteti I Lisbones, Iniversiteti NOVA I Lisbones, Universiteti Aveiro, Instituti Politeknik Tomar) Portugali 2019-2022 Staf + studentë Shkencat e Natyres, Shkenca Humane
47 Universiteti Panteion i Skencave Sociale dhe Politike, Greqi Greqi 2020-2023 Staf + studentë Gazetari dhe Informacion per studentet; Shkenca Politike dhe Sociale per stafin
48 Universiteti Silesian i Teknologjisë, Poloni Poloni 2021-2027 Staf + studentë te gjitha fushat e perbashketa
49  Universiteti ëest Minster, Mbretëri e Bashkuar Mbreteri e Bashkuar 2020-2023 Staf + studentë Turizem, Art, Arkitekture, Biznes, Shkenca Kompjuterike, Shkenca Sociale, Drejtesi, Media dhe Komunikim
50 Univesiteti i Torinos, Itali Itali 2019-2022 Staf + studentë Gjuhe Italiane
51 Universiteti Akdeniz, Turqi Turqi 2020-2023 Staf + studentë Fushat e hapur për negocim
52 Universiteti Samsun, Turqi Turqi 2021-2025 Staf + studentë Shkenca Sociale dhe te sjelljes; Administrim Biznesi
53 Universiteti I Salentos, Lece, Itali Itali 2020-2023 Staf + studentë Drejtesi
54 Universiteti Politecnica delle Marche, Itali Itali 2020-2022 Staf + studentë Informatike tek FSHN
55 Universiteti Teknik Yildiz Turqi 2021-2027 Staf + studentë Finance
56 Universiteti I Napolit Federico II Itali 2021-2027 Staf + studentë Shkenca Humane, Shenca Sociale, Biznes, Drejtesi
57 Universiteti West Attika Greqi 2020-2023 Staf + studentë Te gjitha te perbashketa
58 Universiteti Science Po France 2021-2022 Studentë Gazatari
59 Universiteti Bordeaux, Francë Francë 2019-2022 Staf + Studentë Gjuhe Frenge
60 Universiteti Shkencave te Aplikuara Emden Leer Gjermani 2019-2022 Staf  Administrim Biznesi
61 Universiteti I Luksemburgut Luxemburg 2020-2023 Staf + studentë Finance, Ekonomiks
62 Instituti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara Mines Ales Francë 2021-2027 Staf + studentë Matematikë e Plikuar, Statistikë, Anakizat Numerike, Analizë të dhënash
63 Universitetei Bordeaux (Amendim) Francë 2019-2022 Staf  Gjuhe frenge
64 Universiteti i Shkencave te Aplikuara, Nysa Poloni 2021-2027 Staf + studentë Gjuhe e Huaj, Administrim Biznesi
65 Alexandru Ioan Cuza IASI Rumani 2021-2023 Staf + studentë te gjitha
66 Universiteti Stefan Cel Mare Suceava, Rumani Rumani 2021-2023 Staf + studentë Gjuhë frënge ose gjuhe te huaja te tjera
67 Universiteti I Janines Greqi 2021-2022 Staf + studentë Histori dhe arkeologji; Gjuhe Greke
68 Universiteti I Sofies St. Kliment Ohridski Bullgari 2021-2027 Staf + studentë Biologji, Gjuhe Frenge, Studime Bullgare
69 Universiteti Bialystok Poloni 2021-2027 Staf + studentë Administrim Biznesi, TIK, Matematike, Mbrojtje Mjedisore, Kimi
70 Universiteti Hacettepe Turqi 2021-2027 Staf + studentë Mesimdhenie e gjuhes angleze
71 Konsorcium Mare Nostum Portugali 2021-2027 Staf + studentë Te gjitha
72 IASI Rumani 2021-2027 Staf + studentë Te gjitha
73 Universiteti Manisa Celal Bajar Turqi 2021-2027 Staf + studentë Shkenca Politike, Histori dhe Arkeologji, Gjuhe e huaj, Administrim Biznesi, Ekonomi
74 Universiteti Siauliai State College Lituani 2021-2027 Staf + studentë Shkenca Sociale; Administrim Biznesi; TIK
75 Universiteti Politeknik Dele Marche Itali 2021-2027 Staf + studentë Administrim Biznesi dhe Biologji dhe Shkencat e saj
76 Universiteti Teknologjise Compiegne France 2019-2022 Staf  Informatike dhe Teknologji informacioni
77 Universiteti Salzburg Austri 2020-2022 Staf + studentë Shkenca Politike
78 Universiteti i Janines Greqi 2021-2023 Staf + studentë Pedagogji
79 Universiteti i Janines Greqi 2021-2023 Staf + studentë Fizike
80 Universiteti Bilecik Seyh Edebali Turqi 2022-2024 Staf + studentë Ekonomiks, Matematikë, Kimi, Histori dhe Arkeologji
81 Universiteti i Sienës Itali 2022-2024 Staf + studentë Arkeologji dhe Trashëgimi Kulturore, BIP, Eneas Route
82 Universiteti i Anadollit Turqi 2021-2027 Staf + studentë Drejtësi, Ekonomi, Administrim Biznesi, Mësimdhenie e Gjuhës Angleze,
83 Universiteti i Shërbimeve Publike, Budapest Hungari 2021-2027 Staf + studentë Drejtësi dhe Shkenca Politike
84 Universiteti Gabriele D’ Annuzio di Cheti Pescara Itali 2021-2027 Staf + studentë Gjuhë e huaj, Administrim Biznesi
85 Ondokuz Mayis, Turqi Turqi 2021-2027 Staf + studentë Të gjitha
86 Universiteti Politeknik i Valencias Spanjë 2021-2027 Staf Të gjitha
87 Middle East Technical University, METU,  Turqi 2021-2027 Staf + studentë Të gjitha
88 Universiteti i Grazit Austri 2022-2025 Staf + studentë Të gjitha
89 Universiteti Huelva Spanjë 2022-2025 Staf + studentë Administrim biznesi; Shkenca humane; Gazetari dhe Informacion; Edukim; Drejtësi; Shkencat e biologjisë; Mjedis;
90 Instituti Politeknik Santarem Portugali 2022-2027 Staf Mësuesi, Administrim Biznesi, TIK
91 Universiteti Vytautas Magnus Lituani 2021-2027 Staf + Studentë Të gjitha të përbashkëta
92 Universiteti i Vienës Austri 2021-2027 Staf + Studentë Biologji dhe shkencat e saj; Mjedis
93 Universiteti Çukurova Turqi 2021-2027 Staf + Studentë Administrim Biznesi; Ekonomiks; Mësuesi e gjuhës angleze; gjuhë dhe literaturë turke, kimi, matematikë, statistikë, biologji
94 Universiteti Emden Leer Gjermani 2021-2027 Staf + studentë Administrim Biznesi
95 Universiteti i Mariborit Slloveni 2021-2027 Staf + studentë Drejtësi, Gjuhë e Huaj, Fizikë, Biologji, Histori dhe Arkeologji
96 Riga Technical University Letoni 2021-2027 Staf + studentë Administrim Biznesi, Gjuhë e Huaj, TIK
97 Universiteti i Kalabrisë Itali 2022-2023 Staf + studentë Të përbashkëta
98 Universiteti i Urbinos Itali 2022-2023 Studentë Gjuhë e huaj, Shkenca Politike
99 Universiteti i Bolonjes Itali 2021-2027 Staf + studentë Të përbashkëta
100 Universiteti Jugor Bohemian Republika Çeke 2022-2023 Staf + studentë Pune Sociale
101 Universiteti Sivas Cumhurijet Turqi 2021-2027 Staf + studentë Të gjitha të përbashkëta
102 Universiteti Camerino Itali 2021-2027 Staf + studentë TIK
103 Universiteti Nicolaus Copernicus në Torun Poloni 2021-2027 Staf + studentë Ekonomi dhe Administrim Biznesi
104 Universiteti Jan Kochanowski Poloni 2022-2027 Staf + studentë TIK; Shkenca Humane; Shkenca Sociale; Ekonomi; Shkenca të Natyrës
105 Universiteti Rzeszow Poloni 2023-2029 Staf + studentë Ekonomi, Drejtësi, Gjuhë angleze
106 Universiteti Adiyaman Turqi 2021-2027 Staf + studentë Administrim Biznesi, Ekonomiks, Gjuhë e Huaj, Histori dhe Arkeologji, Shkenca Politike, Shkenca Natyrore, Sociologji.  
107 Universiteti Complutense i Madridit Spanjë 2022-2025 Staf + studentë Në fushën e Shkencave Sociale, Shkencave Humane, Matematikës, Statistikës dhe Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit. Për personelin për trajnim IRO/Administrativ
108 Universiteti Poiters Francë 2022-2025 Staf + studentë Drejtësi, Ekonomi, Gjuhë e Huaj
109 Universiteti St. Kliment Ohridski i Sofies Bullgari 2021-2027 Staf + studentë Biologji, Gjuhe Frenge, Gjuhe Bullgare
110 Universiteti Chemnitz i Teknologjise Gjermani 2021-2027 Staf + studentë Shkenca Sociale, Gjuhe e Huaj
111 UMFST, Tirgu Mures Romani 2021-2027 Staf + studentë Drejtesi, Shkenca Politike, Administrim Biznesi, TIK, Histori, Literature, Linguistike, Inxhinieri
112 Universiteti i Bergamos Itali 2022-2025 Staf + studentë Ekonomi
113 Universiteti Comenius i Bratislaves Sllovaki 2022-2024 Staf + studentë Gjuhesi, Shkenca Sociale
114 Universiteti i Almerias Spanjë 2021-2027 Staf + studentë Shkenca Humane, Gjuhe e Huaj, Ekonomiks, Finance, Kontabilitet, Manaxhim, Marketing, Turizem
115 Universiteti Osmaniye Korkut Ata Turqi 2023-2027 Staf + studentë TBC
116 Universiteti Sakarya i Shkencave te Aplikuara Turqi 2021-2027 Staf + studentë Gjuhe e Huaj, Administrim Biznesi, Matematike, Inxhinieri Informatike dhe Kimie
117 Kauno Kolegija Lituani 2021-2027 Staf + studentë Drejtesi, Gjuhe e Huaj, Administrim Biznesi, Pune Sociale, TIK
118 Universiteti Politeknik i Barit Itali 2021-2027 Staf + studentë Fizike
119 Konsorciumi AMIGO (Universiteti Evora) Portugali 2022-2025 Staf + studentë Shkenca te Natyres, Shkenca Sociale, Inxhinier, Teknologji
120 Universiteti Teknik Eskisehir Turqi 2021-2027 Staf + studentë Inxhineri Kompjuterike
121 Universiteti Kutahya Dumlupinar Turqi 2021-2027 Staf + studentë Gjuhe dhe literaturë angleze; Manaxhim, Finance, Ekonomiks, Kontabilitet, Marredhenie me Publikun dhe Nderkombetare, Shkenca Politike
122 Universiteti Saarland Gjermani 2021-2027 Staf + studentë Drejtesi, Gjuhe e Huaj, Kimi
123 Universiteti Cordoba Spanjë 2021-2027 Staf + studentë te gjitha fushat
124 Universiteti i Lire I Brukselit Belgjikë 2021-2027 Staf + studentë Gazetari dhe Komunikim
125 Universiteti i Malages Spanjë 2021-2027 Staf + studentë Drejtesi, Ekonomi, Gjuhe e Huaj, Shkenca Natyre, Shkenca Sociale, Histori dhe Filologji
126 Universiteti Dunarea de Jos, Galalti Rumani 2023-2028 Staf + studentë Drejtesi, Ekonomi, Gjuhe Angleze, Sheknca Politike, Sociologji, Histori, Arkeologji, Kimi e Proceseve Ushqimore,
127 Universiteti i Pavias Itali 2021-2027 Staf + studentë Te gjitha te perbashketa
128 Universiteti Çek I Shkencave te Jetes, Prage Çeki 2022-2027 Staf + studentë Gjeografi
129 Universiteti Afyon Kocatepe Turqi 2021-2027 Staf + studentë Drejtesi, Ekonomi, Manaxhim, Gjuhe Turke, Gjuhe Angleze, Sociologji, Psikologji, Biologji, Matematike, Fizike, Shkenca Politike
130 Universiteti Gas-Petroleum Poliesti Rumani 2023-2027 Staf + studentë Inxhinieri
131 Universiteti Masaryk Çeki 2022-2025 Staf + studentë Te gjitha te perbashketa
132 Universiteti i Sienës Itali 2022-2025 Staf + studentë Sociologji
133 Universiteti Cadiz Spanjë 2023-2027 Staf + studentë Drejtesi, Ekonomi, Gjuhe Angleze e Frenge, Matematike, Kimi, Biologji, Staistike, Shkencat e Tokes
134 Universiteti i Ljubljanës Slloveni 2022-2025 Staf + studentë Studime kulturore dhe sociale
135 Universiteti Charles Çeki 2022-2025 Staf + studentë Te perbashkëta
136 Universiteti i Mesinës Itali 2021-2027 Staf + studentë Studentet te gjitha, Stafi Biologji
137 Universiteti Aristotel I Selanikut Greqi 2022-2024 Staf + studentë te gjitha
138 Universiteti Kodolanyi Janos  Hungari 2021-2028 Staf + studentë te gjitha
139 Universiteti La Sapienza Itali 2022-2025 Staf + studentë te gjitha
140 Universiteti Valladolid Spanjë 2022-2025 Staf + studentë te gjitha
141 Universiteti PAR i Shkencave te Aplikuara Kroaci 2022-2025 Staf + studentë Ekonomi, Drejtësi, Gjuhë e huaj, Informatike
142 Universiteti Recep Tayyip Erdogan Turqi 2021-2027 Staf + studentë Drejtësi, Shkenca Politike
143 Universiteti Ioan Cuza IASI Rumani 2022-2027 Staf + studentë te gjitha
144 Universiteti i Granadës Spanjë 2021-2027 Staf + studentë te gjitha
145 Universiteti Egjeut Aegean Greqi 2021-2027 Staf + studentë Shkenca Natyrore, matematike, statistike dhe te gjitha fushat e tjera te perbashketa
146 Universiteti Democritus i Tharkës Greqi 2021-2027 Staf + studentë Gjuhe Greke
147 Universiteti Hacettepe (Shkolla Profesionale Shkenca Sociale) Turqi 2021-2027 Staf + studentë Shkenca Sociale
148 Universiteti Koblenz i Shkencave te Aplikuara Gjermani 2021-2027 Staf + studentë Gjuhe Angleze ose Gjermane; Informatike Ekonomike; Administrim Biznesi
149 WSPA, Lublin Poloni 2021-2027 Staf + studentë Administrim Biznesi
150 Vytautas Magnus University Lituani 2023-2024 Staf + studentë Te gjitha te perbashketa
151 Universiteti i Almerias Spanjë 2024-2025 Staf + studentë Te gjitha te perbashketa sipas katalogut te tyre
152 Universiteti Coplutense i Madridit Spanjë 2023-2026 Staf + studentë Shkenca Sociale. Shkenca Humane, Shkenca Natyre, Ekonomi, TIK
153 Universiteti i Huelvës Spanjë 2023-2026 Staf + studentë Drejtesi, Administrim Biznesi, Sheknca Humane, Gazetari, Informatike, Biologji dhe shkencat e saj
154 Universiteti Caen i Normandisë Francë 2023-2026 Staf + studentë Gjuhe e Huaj, Drejtesi, Ekonomi

 

Arkiva: Marrëveshjet Erasmus+ KA107 të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës