Marrëveshjet Erasmus+ KA107 të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës – UNIVERSITETI I TIRANËS

Marrëveshjet Erasmus+ KA107 të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës

UT aplikon rregullisht në aktivitetet ndërkombëtare në kuadër të projekteve të financuara nga BE për arsimin e lartë si p.sh. Erasmus+ , si dhe në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit që UT ka me institucionet e tjera ndërkombëtare të arsimit të lartë. Personeli i UT-së dhe studentët informohen në mënyrë të vazhdueshme rreth thirrjeve për aplikime në këto projekte nëpërmjet rrugës elektronike, takimeve informuese si dhe posterave të afishuara në ambientet e Universitetit. Njoftimet publikohen edhe në faqen zyrtare të UT-së.

Universiteti i Tiranës ka një sërë marrëveshjesh në kuadër të programit Erasmus + KA107. Me anë të këtyre marrëveshjeve Universiteti i Tiranës synon të rrisë shkëmbimin e personelit akademik, studentëve, personelit ndihmës akademik dhe personelit administrativ. Nëpërmjet projektit Erasmus +, Universiteti i Tiranës kërkon të realizojë, ndër të tjera:

  • Mundësitë për studim, trajnim dhe marrjen e përvojave të punës jashtë vendit;
  • Zhvillimin e shkëmbimeve akademike afatshkurtra apo studimeve të plota jashtë vendit;
  • Bashkëpunimin mes institucioneve të arsimit të lartë dhe atyre të BE-së, për të zhvilluar qasje të reja në mësimdhënie, harmonizimin e programeve, kualifikimin e vazhduar të personeleve, etj;
  • Bashkëpunimin midis institucioneve arsimore dhe ndërmarrjeve private e aktorëve të tjerë, me qëllim lehtësimin e transferimit të dijeve, përshtatjen me nevojat e tregut të punës, etj;
  • Zhvillimin e edukimit digjital dhe përdorimit të Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit;

 

Marrëveshje në kuadër të programit Erasmus + KA1 2019-2020

Nr Institucioni Ndërkombëtar i Arsimit të Lartë  

Kohëzgjatja e Marrëveshjes

 

Fushat

Lloji i shkëmbimeve
1 Universiteti WSPA në Lublin, Poloni 2019-2020 Të gjitha fushat e përbashkëta Staf
2 Universiteti i Timisoarës, Rumani 2019-2020 Gazetari Studentë + Staf
3 Universiteti NOVA, Portugali 2019-2022 Shkenca sociale Staf
4 Universiteti Poitiers, Francë 2019-2022 Të gjitha fushat e përbashkëta Studentë + Staf
5 Universiteti Aristotel, Greqi 2019-2021 Të gjitha fushat e përbashkëta Studentë + Staf
6 Universiteti i Studimeve të Napolit, Itali 2019-2022 Shkenca politike, shkenca humane, marrëdhënie ndërkombëtare Studentë + Staf
7 Universiteti Kodolanyi Janos, Hungari 2019-2021 Studime Ndërkombëtare; Studime Sociale; Studime Kulturore; Shkenca Humane; Turizëm; Biznes.

 

Studentë + Staf
8 Universiteti i Foggias, Itali 2019-2021 Të gjitha fushat e përbashkëta Studentë + Staf
9 Universitetin Jan Kochanowski, Poloni 2019-2020 Fizikë; Biologji; Matematikë dhe Statistikë; Teknologji Informacioni dhe Komunikimi; Shkenca Politike dhe Humane; Ekonomiks; Gjuhë e huaj (anglisht, gjermanisht);

 

Studentë + Staf
10 Universiteti i Almerias, Spanjë 2019-2020 Ekonomi; Gjuhë spanjolle. Studentë + Staf
11 Universiteti i Alexandru Ioan Cuza i Iasi, Rumani 2019-2020 Të gjitha fushat e përbashkëta Studentë + Staf
12 College of Social Media and Culture, Poloni 2019-2021 TIK; Shkenca politike; studime kulturore; gazetari; ekonomi. Studentë + Staf
13 Universiteti i Vilnius, Lituani 2019-2020 Të gjitha fushat e përbashkëta Studentë + Staf
14 Universiteti i Bolonjës, Itali 2019-2022 Të gjitha fushat e përbashkëta Studentë + Staf
15 Universiteti Ca Foscari, Itali 2019-2022 Histori dhe Arkeologji; Gjuhë shqipe dhe Literaturë; Drejtësi. Studentë + Staf
16 Universiteti i Catanias, Itali 2019-2022 Drejtësi Studentë + Staf
17 Universiteti i Torinos, Itali 2019-2022 Gjuhë e huaj; Literaturë dhe Linguistikë; Histori; Sociologji; Studime Kulturore. Studentë + Staf
18 Universiteti Hacettepe, Turqi 2019-2021 Matematikë Studentë + Staf
19 Universiteti Bialystok, Poloni 2019-2021 Informatikë dhe Teknologji Informacioni; Matematikë; Administrim Biznesi; Shkencat e biologjisë. Studentë + Staf
20 Universiteti Thessaly, Greqi 2019-2020 Kimi industriale; Studentë + Staf
21 Universiteti i Saarland, Gjermani 2019-2022 Drejtësi; Kimi. Studentë + Staf
22 Universiteti Vytautas Magnus, Lituani 2019-2021 Të gjitha fushat e përbashkëta Studentë + Staf
23 Konsorciumi AMIGO, Portugali 2018-2020 Shkenca natyre Studentë + Staf
24 Universiteti Keele, Mbretëri e Bashkuar 2019-2022 Kimi; Filozofi e narrëdhënieve ndërkombëtare. Studentë
25 Universiteti Saint Louis, Belgjikë 2020-2021 Drejtësi; Shkenca politike. Studentë + Staf
26 Universiteti St. Kliment Ohridski, Bullgari 2020-2022 Gjuhë frënge, Gjuhë bullgare; Biologji. Studentë + Staf
27 Universiteti i Perugias, Itali 2019-2021 Biologji Studentë + Staf
28 Kolegji Universitar NLA, Norvegji 2020-2022 Biologji; Gazetari. Studentë + Staf
29 Universiteti i Masaryk, Republika Çeke 2019-2021 E hapur Studentë + Staf
30 Universiteti i Mesinës, Itali 2019-2022 Biologji Studentë + Staf
31 Universiteti Democritius i Thrakës, Greqi 2019-2021 Literaturë e gjuhës greke dhe gjuhëve sllavo-ballkanike Studentë + Staf
32 Instituti Politeknik i Portos, Portugali 2019-2021 Administrim biznesi; Shkenca natyre; Matematikë dhe Statistikë; TIK; IRO Staf
33 Universiteti La Sapienza, Itali 2019-2022 Të gjitha fushat e përbashkëta Studentë + Staf
34 Universiteti i Pavias, Itali 2019-2021 Të gjitha fushat e përbashkëta Studentë + Staf
35 Instituti Universitar i Lisbonës, Portugali 2019-2022 Administrim biznesi; TIK; Shkenca sociale. Studentë + Staf
36 Universiteti Teknik i Rigës, Letoni 2014-2023 Administrim biznesi; TIK; gjuhë e huaj. Studentë + Staf
37 Universiteti Bordeaux, Francë 2019-2022 Gjuhë frënge Studentë + Staf
38 Universiteti West Minster, Mbretëri e Bashkuar 2020-2023 Të gjitha fushat e përbashkëta Studentë + Staf
39 Universiteti Saint Louis, Belgjikë 2020-2023 Drejtësi; shkenca politike; Gazetari dhe Informacion. Studentë + Staf
40 Universiteti South West Neofit Rilski, Bullgari 2020-2022 Gjuhë ruse; Gjuhë bullgare, angleze dhe greke. Studentë + Staf
41 Universiteti Radboud, Holandë 2020-2023 Tematika e Shkollës verore Studentë Ph.D. + Staf
42 Universiteti St. Cyril and St. Methodius në Veliko Tarnovo, Bullgari 2020-2023 Gjuhë sllave dhe ballkanike Studentë + Staf

 

 

 

 

Arkiva: Marrëveshjet Erasmus+ KA107 të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës