Manual përdorimi Microsoft Teams – UNIVERSITETI I TIRANËS

Manual përdorimi Microsoft Teams

Të dashur studentë të Universitetit të Tiranës,

Së pari Ju urojmë suksese për këtë Vit të Ri Akademik 2020-2021.

Për të aksesuar Platformën “Microsoft Teams”, ju lutemi referohuni si më poshtë:

Lidhur me aksesimin e platformës Microsoft, për mësimdhënie në distancë, lutem shikoni manualin në link Microsoft office 365 për student (Kliko këtu).

Gjithashtu më poshtë do të gjeni edhe një informacion të shkurtër që mund t’ju nevojitet për të aksesuar adresësn tuaj të email-it,

 Kredencialet e aksesit për studentët, të ndarë sipas Fakulteteve, janë si më poshtë: 

 Përdoruesi:        

Fjalekalimi: ****** (Fjalëkalimi për secilin përdorues është dërguar në adresat tuaja personale). 

  1. Te logohen me kredencialet e dhena (p.sh nëse jeni studentë i Fakultetit të Drejtësisë) emer_mbiemer.festudent@unitir.edu.al
  2. Studentet e regjistruar ne Raundin e fundit dhe studentet e programeve te studimit master për vitin e ri akademik 2020-2021 do të kenë pass: Password@1234
  3. Passwordi ka politika: të ketë minimumi 8 karaktere. (Gërma të mëdha, të vogla, numra si dhe pikësime.)
  4. Pas ndryshimit te paswordit, ju lutemi të jeni të vëmendshëm të mbani mend paswordin e ri qe vendosni, pasi reset nuk lejohet dhe realizohet vetem nga IT.

 

Ju lutemi, duhet pasur kujdes që në të dhënat tuaja “emer_mbiemer” te përdoren gërma të vogla dhe të zëvendësohen karakteret “ë” me “e” dhe “ç” me “c”.  

Për të aksesuar platformën nëpermjet kompjuterit tuaj desktop apo laptop, vizitoni adresen:

https://teams.microsoft.com

 

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software

 

Përmes ndërfaqes web të gjendur në adresën e sipër-shënuar, ose nëpermjet aplikacionit përkatës me funksionalitete identike i cili mund të shkarkohet brenda ndërfaqes web pas kyçjes në platformë, e më tej të instalohet në njësine kompjuterike.  

Platforma mund të aksesohet edhe nëpermjet instalimit të aplikacionit të emërtuar TEAMS nga MICROSOFT, i gatshëm për pajisjet android apo IOS nëpërmjet play store apo app store. 

Pas kyçjes së parë në platformë, duhet të ndryshoni fjalëkalimin duke e personalizuar atë. Gjithashtu,  lutemi ndryshoni password-in në momentin e logimit si hap i  detyrueshëm, sugjerojmë që pass të ketë min 8 karaktere. (Gërma të mëdha, të vogla, numra si dhe pikësime.) 

 

Për të mësuar më shumë mbi zgjidhjet që mundëson platforma, ju ftojmë paraprakisht të shikoni të plotë ilustrimin që gjendet në këtë link: 

Për çdo paqartësi kontaktoni me IT e Fakulteteve tuaja. 

Adresa e Universitetetit të Tiranës për Suport:  support.teams@unitir.edu.al