Academic Initiative against Illicit Financial Flow activities – UNIVERSITETI I TIRANËS

Academic Initiative against Illicit Financial Flow activities

 

 

 

 

Titulli:

Academic Initiative against Illicit Financial Flow activities
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor The Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH”- (GIZ),
Kohëzgjatja: 2021
Përshkrimi: Projekti ka të bëjë me zhvillimin dhe fuqizimin e kapaciteteve të stafit akademik në fushën e flukseve financiare të paligjshme (illicit financial flows) ku do të zhvillohet një modul trajnimi nga ekspertë ndërkombëtarë mbi pastrimin e parave dhe aktiviteve të tjera te paligjshme financiare.