Agjenica Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit njofton për thirrje “Shkenca me dhe për shoqërinë 2020 (Science with and for Society 2020),” të programit Horizon 2020 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Agjenica Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit njofton për thirrje “Shkenca me dhe për shoqërinë 2020 (Science with and for Society 2020),” të programit Horizon 2020

 

Agjenica Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), ka informuar se në kuadër të Thirrjes “Shkenca me dhe për shoqërinë 2020 (Science with and for Society 2020),” të programit Horizon 2020, organizata jofitimprurëse zviceriane Swiss NGO RightsTech Women e fokusuar në avancimin e të drejtave të njeriut, grave dhe vajzave në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë ofron ekspertizën e saj në tematikat si më poshtë:

· SwfS-01-2018-2019-2020: Open schooling and collaboration on science
  education

· SwafS-24-2020: Science education outside the classroom

· SwafS-26-2020: Innovators of the future: bridging the gender gap

Science with and for Society – Project Partner Search Form