ANALIZA JURIDIKE E VEPRËS PENALE “FSHEHJA E TË ARDHURAVE”