ANALIZË E POLITIKËS SË KONKURRENCËS NË BASHKIMIN EVROPIAN