APLIKIMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT NË ANALIZËN TEKNIKE TË TREGJEVE FINANCIARE PËR NDËRTIMIN E STRATEGJIVE TË INVESTIMIT ME RISK TË ULËT – UNIVERSITETI I TIRANËS

APLIKIMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT NË ANALIZËN TEKNIKE TË TREGJEVE FINANCIARE PËR NDËRTIMIN E STRATEGJIVE TË INVESTIMIT ME RISK TË ULËT