Banka e Shqipërisë fton të gjithë studentët shqiptarë të diplomuar brenda dhe jashtë vendit gjatë periudhës tetor 2019 - tetor 2020, të konkurojnë me temat e tyre të diplomës - UNIVERSITETI I TIRANËS

Banka e Shqipërisë fton të gjithë studentët shqiptarë të diplomuar brenda dhe jashtë vendit gjatë periudhës tetor 2019 – tetor 2020, të konkurojnë me temat e tyre të diplomës

NJOFTIM!
Banka e Shqipërisë fton të gjithë studentët shqiptarë të diplomuar brenda dhe jashtë vendit gjatë periudhës tetor 2019 – tetor 2020, të konkurojnë me temat e tyre të diplomës mbi çështje të lidhura me zhvillimin ekonomik, ekonomiksin monetar e ndërkombëtar, stabilitetin e çmimeve dhe atë financiar, etj.
 
Komisioni i posaçëm shkencor i ngritur pranë Bankës së Shqipërisë do të përzgjedhë 3 temat fituese.
 
Për më shumë informacion (Kliko këtu)
Suksese!