Thirrjet e hapura për aplikim për bursa - UNIVERSITETI I TIRANËS

Thirrjet e hapura për aplikim për bursa

Më poshtë ju do të gjeni thirrjet e hapura për aplikim për bursa dhe do të njiheni me procedurën dhe dokumentet e nevojshme për aplikim.

Universiteti i Tiranës ju fton të aplikoni dhe njëkohësisht ju uron suksese në aplikimin Tuaj.

 

 

782.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për vitin akademik 2024 – 2025.(Afati për aplikim: 14 Maj 2024)

781.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Emden Leer, Gjermani, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.(Afati për aplikime: 20 Maj 2024)

780.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e parë të vitit akademik 2024 – 2025.(Afati për aplikim: 13 Maj 2024)

779.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni, për pjesëmarrje në aktivitetin “International Staff Week”, në datat 1-5 Korrik 2024, me temë “To Bee Eco in the Post-industrial Environment”.(Afati për aplikim:  15 Maj 2024)

778.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin St. Cyril and St. Methodius në Veliko Tarnovo, Bullgari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikime: 10 Prill 2024)

777.Hapet thirrja për aplikime për bursa mobiliteti në Universitetin St. Cyril and St. Methodius në Veliko Tarnovo, Bullgari, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie / trajnim, në semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 10 Prill 2024.)

776.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Triestes në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 05 Prill 2024)

715.Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 23 Tetor 2023)

714.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. (Afati për aplikim: 16 Nëntor 2023)

713. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, në Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023 – 2024. Afati për aplikim: 01 Nëntor – 19 Nëntor 2023, ora 23:59 (turkish time)

712. Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. (Afati për aplikim: 20 Nëntor 2023)

711. Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Sofies St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024 (Afati për aplikim: 15 Nëntor 2023)

710.  Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. Afati për aplikim: 06 Nëntor 2023

709. Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, në Turqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. Afati për aplikim: 06 Nëntor 2023.

708. Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Grazit në Austri për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. Afati për aplikim: 03 Nëntor 2023

707. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, në Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023 – 2024.  Afati për aplikim 01 Nëntor – 19 Nëntor 2023, ora 23:59 (turkish time)

706. Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. (Afati për aplikim: 20 Nëntor 2023)

705. Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 01 Nëntor 2023)

704.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 02 Nëntor 2023)

703.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çek të Shkencave të Jetës, në Republikën Çeke, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023 – 2024.(Afati për aplikim: 12 Tetor 2023)

702.Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Aegean, në Greqi, për vitin akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 04 Tetor 2023)

701.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Vytautas Magnus, në Lituani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 01 Nëntor 2023)

700.Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Vytautas Magnus, në Lituani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 01 Nëntor 2023)

699.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikime: 13 Tetor 2023)

698.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Emden Leer, Gjermani, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikime: 18 Tetor 2023)

697.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salzburgut, në Austri, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 18 Tetor 2023)

696.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për mësimdhëniepër stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Humboldtit, Gjermani, në semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 02 Tetor 2023)

695.Shtyhet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Charles, në Çeki, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 28 Shtator 2023)

694.Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të programit Erasmus +, në Universitetin e Valladolid, Spanjë. (Afati për aplikim: 29 Shtator 2023 ora 11:00 (spanish time).

693.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Linnaeus, Suedi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024 (Afati për aplikim: 21 Shtator 2023)

692.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aegean, Greqi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024 (Afati për aplikim: 04 Tetor 2023)

691.Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024 (Afati për aplikim: 27 Shtator 2023)

690.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 27 Shtator 2023)

689.Hapet thirrja për aplikim kuadër programit Erasmus + Universitetin e Grazit, Austri, për Javën Ndërkombëtare (International Staff Week), organizuar datat 27 Nëntor 01 Dhjetor 2023. (Afati për aplikim: 01 Shtator 2023)

688.Hapet thirrja për bursa mobiliteti për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Tuscia, Itali. (Afati për aplikim:  7 Qershor 2023)

687.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, në Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2023 – 2024.(Afati për aplikim: 13 Qershor 2023)

686.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për semestrin e parë të vititakademik 2023 – 2024.(Afati për aplikim: 12 Qershor 2023)

685.Hapet thirrja për aplikime për studentët PhD në Universitetin e Poitiers, në Francë, në kuadër të programit Erasmus +, për vitin akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: ­­­05 Qershor 2023)

684.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 15 Qershor 2023)

683.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Manisa Celal Bayar, Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 02 Qershor 2023)

682.Hapet thirrja për aplikime për bursa në L’École des Mines d’Alès, në Francë, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 19 Maj 2023)

681.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Sofies St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 30 Maj 2023)

680.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për personelin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Petroleum-Gas University në Ploiesti, Rumani, për trajnim në semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 24 Maj 2023.)

679.Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin e Mesinës, Itali, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 30 Maj 2023)

678.Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik Yildiz, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 19 Maj 2023)

677.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e parë të vitit akademik 2023 – 2024.(Afati për aplikim: 19 Maj 2023)

676.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 14 Maj 2023)

675.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës, Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024 (Afati për aplikim: 25 Maj 2023)

674.Hapet thirrja për aplikime për studentët PhD në Universitetin e Poitiers, në Francë, në kuadër të programit Erasmus +, për vitin akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: ­­­9 Maj 2023)

673.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 16 Maj 2023)

672.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Poitiers, në Francë, për vitin akademik 2023 – 2024.(Afati për aplikim: 09 Maj 2023)

671.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Ljubljanës, në Slloveni, për vitin akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 04 Maj 2023)

670.Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Complutense të Madridit, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 10 Maj 2023.)

669. Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për personelin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Petroleum-Gas University në Ploiesti, Rumani, për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare në periudhën qershor – korrik 2023.(Afati për aplikim: 19 Prill 2023, ora 12:00.)

668.  Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin Middle East Technical University (METU), në Ankara, Turqi, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare.

667.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për personelin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Dunarea De Jos Galati, Rumani, për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare në periudhën qershor – korrik 2023.(Afati për aplikim: 20 Prill 2023, ora 10:00)

666.Hapet thirrja për aplikime për bursa në L’École des Mines d’Alès, në Francë, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 19 Prill 2023)

665.Hapet thirrja për aplikim në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Mariborit, Slloveni, për Javën Ndërkombëtare (International Staff Week), organizuar në datat 05 – 09 Qershor 2023.(Afati për aplikim: 17 Prill 2023)

664.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 03 Maj 2023)

663. Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Nantes, Francë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023, në datat 5 – 9 qershor 2023. (Afati për aplikim: 10 Prill 2023) . 

662. Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus+ për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Democritius të Thrakës, Greqi. (Afati për aplikim: 03 Prill 2023)

661.Shtyhet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Chemnitz të Teknologjisë, në Gjermani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 13 Prill 2023)

660.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Saarland, në Gjermani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 17 Prill 2023)

659.Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin Aksaray në Turqi, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie, për të marrë pjesë në “Javën Ndërkombëtare” që ky universitet do të organizojë në datat 08 – 12 Maj 2023.(Afati për aplikim: 12 Prill 2023)

658.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikime: 11 Prill 2023)

657.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Chemnitz të Teknologjisë, në Gjermani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 27 Mars 2023)

656.Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Haliç, në Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 30 Mars 2023)

655.Hapet thirrja për aplikime për studentët PhD në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 28 Mars 2023.)

654.Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Teknologjisë në Bialystok, Poloni, për të marrë pjesë në aktivitetin “International Staff Week” që ata do të organizojnë në datat 15 – 19 Maj 2023.(Afati për aplikim: 20 Mars 2023)

653.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2023 – 2024.(Afati për aplikim: 03 Maj 2023)

652.Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Konsorciumit UNIADRION, i financuar nga Programi Erasmus +, në Universitetin e Udine, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 17 Mars 2023)

651.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni, për semestrin e dytë të akademik 2022-2023.(Afati për aplikim:  16 Mars 2023)

650.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Urbinos, Itali, në kuadër të Konsorciumit UNIADRION, i financuar nga Programi Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 13 Mars 2023)

649.Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin e Targu Mures në Rumani, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 15 Mars 2023)

648.Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 29 Mars 2023)

647.Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie në Universitetin e Thessaly, Greqi, në kuadër të Programit Erasmus +.(Afati për aplikim: 02 Mars 2023)

646.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të programit Erasmus +, në Universitetin e La Sapienzës në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 29 Mars 2023.)

645.Hapet thirrja për aplikime për studentët PhD në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 02 Mars 2023.)

644.Hapet thirrja për aplikime për bursa mobiliteti në Universitetin St. Cyril and St. Methodius në Veliko Tarnovo, Bullgari, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie, në semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 02 Mars 2023, ora 10:00.)

643.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 02 Mars 2023)

642.Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Genovas, Itali, për stafin akademik me kohë të plotë të UT-së, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 27 Shkurt 2023)

641.Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Politeknik Santarem, Portugali.(Afati për aplikim: 27 Shkurt 2023)

640.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Thessaly, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 27 Shkurt 2023)

639.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Humboldtit, Gjermani, në semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 16 Shkurt 2023)

638.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salentos, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 20 Shkurt 2023, ora 14:00.)

637.Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Siauliai State University of Applied Sciences, Lituani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 14 Shkurt 2023)

636.Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Akdeniz, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 23 Shkurt 2023)

635.Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në programin Erasmus + në Universitetin e Pavias, në Itali.(Nga ana e universitetit pritës janë vendosur 3 afate: 10 shkurt 2023, ora 12:00 (mesditë); 31 mars 2023, ora 12:00 (mesditë); 2 maj 2023, ora 12:00 (mesditë).)

634.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Jan Kochanowski  në Kielce, Poloni, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.(Afati për aplikim: 22 Shkurt 2023)

633.Shtyhet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Clermont Auvergne, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Clermont Auvergne, Francë.(Afati për aplikim: 13 Shkurt 2023)

632.Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin e Targu Mures në Rumani, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 13 Shkurt 2023)

631.Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Huelvas në Spanjë, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 13 Shkurt 2023, ora 10:00.)

630.Në kuadër të programit Erasmus+ KA107 hapet thirrja për aplikime për Shkollat Verore në Universitetin Radboud, Hollandë, për studentët PhD dhe stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës.(Afati për aplikim: 21 Shkurt 2023)

629.Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Clermont Auvergne, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Clermont Auvergne, Francë.(Afati për aplikim: 06 Shkurt 2023)

628.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Evora (Konsorciumi AMIGO), në Portugali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 28 Shkurt 2023)

627.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Akdeniz, në Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 27 Janar 2023)

626.Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, Turqi, për të marrë pjesë në aktivitetin “Staff Teaching Week” që ata do të organizojnë në datat 08 – 12 Maj 2023.(Afati për aplikim: 10 Shkurt 2023)

625.Shtyhet thirrja për aplikime për studentët në Šiauliai State University of Applied Sciences, në Lituani, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023 (Afati për aplikim: 19 Janar 2023, ora 13:00)

624.Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 20 Janar 2023)

623.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Sofies St. Kliment Ohridski në Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 20 Janar 2023)

622.Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin e Poitiers, Francë, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +.(Afati për aplikim: 16 Janar 2023)

621.Shtyhet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Sofies St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 16 Janar 2023)

620.Thirrje për aplikim për bursa studimi në FRANCË për studentët e Fakultetit të Ekonomisë(Afati për aplikim: 15 janar 2023)

619.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Saarland, në Gjermani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 20 Dhjetor 2022)

618.Shtyhet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, në Turqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 13 Dhjetor 2022)

617.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikime: 12 Dhjetor 2022)

616.Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin “Dunarea de Jos” në Galati, Rumani, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 07 Dhjetor 2022)

615.Shtyhet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Recep Tayyip Erdo?an, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 24 Nëntor 2022)

614.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 01 Dhjetor 2022)

613.Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Masaryk, Republika Çeke, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 30 Nëntor 2022)

612.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Humboldtit, Gjermani, për pjesëmarrje në Javën Ndërkombëtare të Trajnimit, në datat 5 – 9 Dhjetor 2022.(Afati për aplikim: 21 Nëntor 2022)

611.Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin West Attica, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 17 Nëntor 2022)

610.Hapet thirrja për për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Westminster në Mbretërinë e Bashkuar, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023, për pjesëmarrje në Javën Ndërkombëtare në datat 6 – 10 Mars 2023.(Afati për aplikim: 16 Nëntor 2022)

609.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Sofies St. Kliment Ohridski në Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 25 Nëntor 2022)

608.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 14 Nëntor 2022)

607.Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Sofies St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 25 Nëntor 2022)

606.Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin West Attica, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 14 Nëntor 2022)

605.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Stefan cel Mare të Suceava, Rumani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 18 Nëntor 2022)

604.Shtyhet thirrja për aplikime për studentët në Šiauliai State University of Applied Sciences, në Lituani, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 16 Nëntor 2022)

603.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Saint Louis në Bruksel, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 14 Nëntor 2022, ora 10:00.)

602.Shtyhet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Complutense të Madridit, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 10 Nëntor 2022, ora 10:00.)

601.Shtyhet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 14 Nëntor 2022)

600.Shtyhet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikime: 14 Nëntor 2022)

599.Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Emden Leer, Gjermani, për të marrë pjesë në aktivitetin “International Project Week” që ata do të organizojnë në datat 24 – 28 Prill 2023.(Afati për aplikim: 30 Nëntor 2022)

598.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Hacettepe, në Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 23 Nëntor 2022)

597.Shtyhet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Complutense të Madridit, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 4 Nëntor 2022, ora 10:00.)

596.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Vytautas Magnus në Lituani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2022.(Afati për aplikim: 11 Nëntor 2022)

595.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 30 Nëntor 2022)

594.Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik Yildiz, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2022)

593.Hapet thirrja për aplikime për studentët në L’École des Mines d’Alès, në Francë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 4 Nëntor 2022 për studentët Master dhe 18 Nëntor për studentët Ph.D)

592.Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2022)

591.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 30 Nëntor 2022)

590.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik Yildiz, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2022)

589.Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Recep Tayyip Erdo?an, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 8 Nëntor 2022)

588.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Huelva, Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 23 Nëntor 2022)

587.Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Complutense të Madridit, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 31 Tetor 2022)

586.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin “Dunarea de Jos” në Galati, Rumani, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 15 Nëntor 2022)

585.Hapet thirrja për për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Ia?i, në Rumani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 10 Nëntor 2022)

584.Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Teknologjisë në Bialystok, Poloni, për të marrë pjesë në aktivitetin “International Staff Week” që ata do të organizojnë në datat 12 – 16 Dhjetor 2022.(Afati për aplikim: 26 Tetor 2022)

583.Hapet thirrja për aplikime për personelin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim:  25 Tetor 2022)

582.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, në Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 30 Nëntor 2022)

581.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023(Afati për aplikim: 18 Tetor 2022)

580.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali, për studentët e Universitetit të Tiranës, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023 (Afati për aplikim: 19 Tetor 2022.)

579.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin e Studimeve Politike në Paris (Sciences Po), Francë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023.(Afati për aplikim: 13 Tetor 2022)

578.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salzburgut, në Austri, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 10 Nëntor 2022)

577.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 01 Nëntor 2022)

576.Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin West Attica, Greqi, për të marrë pjesë në aktivitetin “International Staff Week” që ata do të organizojnë në datat 05 – 09 Dhjetor 2022.(Afati për aplikim: 13 Tetor 2022)

575.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Linnaeus, Suedi, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023(Afati për aplikim: 10 Tetor 2022)

574.Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 21 Tetor 2022)

573.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 25 Tetor 2022)

572.Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë për mësimdhënie / trajnim në Universitetin e Janinës, Greqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 12 Tetor 2022)

571.Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023, për të marrë pjesë në “International Teaching Week” në datat 21-25 Nëntor 2022(Afati për aplikim: 12 Tetor 2022)

570.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 11 Nëntor 2022)

569.Hapet thirrja për aplikime për studentët në Šiauliai State University of Applied Sciences, në Lituani, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 04 Nëntor 2022)

568.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikime: 01 Nëntor 2022)

567.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023(Afati për aplikim: 11 Tetor 2022)

566.Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, në Turqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 28 Tetor 2022.)

565.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 30 Shtator 2022)

564.Hapet thirja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Janinës, Greqi, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 26 Tetor 2022)

563.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Stefan cel Mare of Suceava, Rumani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 19 Tetor 2022)

562.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Grazit në Austri për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 26 Shtator 2022)

561.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Westminster në Mbretërinë e Bashkuar për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 03 Tetor 2022)

560.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 03 Tetor 2022)

559.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik Yildiz, Turqi.(Afati për aplikim: 08 Shtator 2022)

558.Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, Turqi, për të marrë pjesë në aktivitetin “Staff Week” që ata do të organizojnë në datat 10 – 14 Tetor 2022.(Afati për aplikim: 14 Shtator 2022)

567.Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin Aksaray në Turqi, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim, për të marrë pjesë në “Javën Ndërkombëtare” që ky universitet do të organizojë në datat 17 – 21 Tetor 2022.(Afati për aplikim: 16 Shtator 2022)

566.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 28 Shtator 2022)

565.Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Saint Louis në Bruksel, Belgjikë, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.(Afati për aplikim: 19 Shtator 2022)

 

Arkiva 2021-2022, Thirrje të hapura për aplikim bursa Ersamus+

Arkiva 2020-2021, Thirrje të hapura për aplikim bursa Erasmus+

Arkiva: Thirrje për aplikim bursa Erasmus+