Departamenti i Gjuhës Angleze – Faqe 10 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: Departamenti i Gjuhës Angleze

MOHIMI, MËNYRAT DHE MJETET SHPREHËSE TË TIJ NË LIGJËRIMIN BASHKËKOHOR TË GJUHËS ANGLEZE DHE SHQIPE DHE ASPEKTET DIDAKTIKE TË TIJ

Irena Shehu – Mohimi, mënyrat dhe mjetet shprehëse të tij në ligjërimin bashkëkohor të gjuhës angleze dhe shqipe dhe aspektet didaktike të tij