njoftime Archives - Page 2 of 104 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: njoftime

Vendim KIZ nr. 70 datë 23.06.2024, “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 68, datë 22.06.2024 të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve të Universitetit të Tiranës, për “Shpalljen e rezultateve të votimit për kandidatët për anëtar të Senatit Akademik të UT-ës, personel akademik me kohë të plotë”, në Njësinë Kryesore të UT-ës, Fakultetin e Ekonomisë dhe Filialin e Sarandës të Universitetit të Tiranës”

      Vendim KIZ nr. 70 datë 23.06.2024, “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 68, datë 22.06.2024 të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve […]

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin e Saarlandit në Gjermani, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim, për të marrë pjesë në “Javën Ndërkombëtare” që ky universitet do të organizojë në datat 07-11 Tetor 2024.

  Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin e Saarlandit në Gjermani, për stafin akademik me kohë të plotë […]

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Studimeve të Napolit Federico II, Itali, për pjesëmarrje në aktivitetin “International Staff Week”, në datat 14 – 18 Tetor 2024.

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Studimeve të […]