Kategori: Uncategorized

Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics / GEOBIZ 

  Titulli: Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics / GEOBIZ   Referencë: 610225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2   Kohëzgjatja: 15.11.2019 – 14.11.2022    Programi: ERASMUS+ KA2     Qëllimi kryesor i […]

Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në Universitetin e Tiranës për vitin akademik 2020-2021 të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi; trojet dhe kategoritë e vecanta; shtetas të huaj; cikli i dytë i studimeve.

  PËR PROCEDURAT E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË UNIVERSITETIN E TIRANËS PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 TË KANDIDATËVE QË APLIKOJNË PËR TRANSFERIM TË STUDIMEVE DHE […]