Ceremonia e emërimit të drejtuesve të njësive kryesore në Fakultetin e Ekonomisë dhe në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë - UNIVERSITETI I TIRANËS

Ceremonia e emërimit të drejtuesve të njësive kryesore në Fakultetin e Ekonomisë dhe në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë

 
Sot më datë 27 gusht 2020, Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Artan Hoxha zhvilloi ceremoninë e emërimit të drejtuesve të njësive kryesore. Në Fakultetin e Ekonomisë u emërua Prof. Dr. Dhori Kule dhe në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë u emërua Prof. Dr. Sabri Laçi. 
Në ceremoni ishin të pranishëm edhe të gjithë të zgjedhurit për autoritete drejtuese dhe për anëtarë të Senatit Akademik.