Certifikimet dhe testet zyrtare të gjuhes frenge: parimet, organizimi, vlerësimi; - UNIVERSITETI I TIRANËS

Certifikimet dhe testet zyrtare të gjuhes frenge: parimet, organizimi, vlerësimi;

Titulli: Certifikimet dhe testet zyrtare të gjuhes frenge: parimet, organizimi, vlerësimi

Financues: Agjencia Universitare e Frankofonise (AUF)

Kohëzgjatja: 2019-2020

Institucioni zbatues: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Objektivi i përgjithshëm i projektit ka si qëllim të mbështesë krijimin e moduleve të formimit ose të formimeve të shkurtra me qëllime profesionale pranë institucioneve të saj anëtare në Evropën Lindore dhe Qëndrore.