ÇËSHTJA E MARRËDHËNIEVE NDËRKOMBËTARE TË LANÇ NË SHQIPËRI NË KUADRIN E LUFTËS SË DYTË BOTËRORE