DINAMIKAT E REAGIMEVE PSIKOLOGJIKE TË FËMIJËVE ME DIAGNOZË NEFROPATOLOGJI KRONIKE PËRGJATË NDËRHYRJES MEDIKALE DHE PSIKOLOGJIKE - UNIVERSITETI I TIRANËS

DINAMIKAT E REAGIMEVE PSIKOLOGJIKE TË FËMIJËVE ME DIAGNOZË NEFROPATOLOGJI KRONIKE PËRGJATË NDËRHYRJES MEDIKALE DHE PSIKOLOGJIKE