DIPLOMACIA EKONOMIKE NË KUADRIN E KOMBEVE TË BASHKUARA. SFIDAT E SAJ NË FILLIMIN E MIJËVJEÇARIT TË RI 2000-2005 – UNIVERSITETI I TIRANËS

DIPLOMACIA EKONOMIKE NË KUADRIN E KOMBEVE TË BASHKUARA. SFIDAT E SAJ NË FILLIMIN E MIJËVJEÇARIT TË RI 2000-2005