Dita Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave në Shkencë – UNIVERSITETI I TIRANËS

Dita Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave në Shkencë

Dita e Grave dhe Vajzave në fushën e kërkimit shkencor
 

11 Shkurti shënohet si Dita Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave në Shkencë dhe zbatohet nga UNESCO dhe Gratë e Kombeve të Bashkuara. Qëllimi i kësaj dite është të promovojë qasje të plotë dhe të barabartë të pjesëmarrjes së grave dhe vajzave në fushën e kërkimit shkencor. Universiteti i Tiranës e konsideron barazinë gjinore si një nga prioritetet e saj më thelbësore dhe mbështet gratë dhe vajzat në edukimin e tyre dhe punën studimore. Kjo ditë është një kujtesë se gratë dhe vajzat luajnë një rol të rëndësishëm në komunitetet e shkencës dhe teknologjisë dhe pjesëmarrja e tyre duhet të forcohet.

 

 

Be bold, be a scientist, be smart, be a strong, be a sweet woman, you can!