Ditën e enjte, datë 30 prill 2020, ora 11:00, do të zhvillohet online me platformën Zoom mbledhja e Senatit Akademik të UT-së. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Ditën e enjte, datë 30 prill 2020, ora 11:00, do të zhvillohet online me platformën Zoom mbledhja e Senatit Akademik të UT-së.