Ditën e mërkurë, datë 9 Shtator 2020, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Senatit Akademik të UT-së. – UNIVERSITETI I TIRANËS

Ditën e mërkurë, datë 9 Shtator 2020, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Senatit Akademik të UT-së.