Doktoratura Aida Goga, Instituti Studimeve Europiane