Doktoratura Albana Kosovrasti, Fakulteti i Historise dhe i Filologjise, Departamenti i Gjeografise