Doktoratura Albano Zhapaj, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Psikologji-Pedagogjise – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Albano Zhapaj, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Psikologji-Pedagogjise