Doktoratura Anisa Angjeli, Fakulteti i Drejtesise, Departamenti i te Drejtes Publike