Doktoratura Antoneta Polo, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Antoneta Polo, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit