METODA BOOTSTRAP TEK MODELET E SERIVE KOHORE, NË VEÇANTI TEK MODELET ARFIMA – UNIVERSITETI I TIRANËS

METODA BOOTSTRAP TEK MODELET E SERIVE KOHORE, NË VEÇANTI TEK MODELET ARFIMA