Doktoratura Artur Gaxha, Fakulteti i Drejtesise, Departamenti i te Drejtes Penale – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Artur Gaxha, Fakulteti i Drejtesise, Departamenti i te Drejtes Penale