Doktoratura Bendis Husi, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Bendis Husi, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit