Doktoratura Bendis Husi, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit