Doktoratura Bendis Husi, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Bendis Husi, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit