Doktoratura Blerta Laze, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Biologjise – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Blerta Laze, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Biologjise