Doktoratura Bujar H. Durmishi, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Kimise – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Bujar H. Durmishi, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Kimise