Doktoratura Ditjona Kule, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Ditjona Kule, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit