Doktoratura Ditjona Kule, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Ditjona Kule, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit