Doktoratura Dritan Shoraj, Fakulteti Ekonomik, Departamenti i Manaxhimit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Dritan Shoraj, Fakulteti Ekonomik, Departamenti i Manaxhimit