Doktoratura Dritan Shoraj, Fakulteti Ekonomik, Departamenti i Manaxhimit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Dritan Shoraj, Fakulteti Ekonomik, Departamenti i Manaxhimit