Doktoratura Edlira Menkshi, Fakulteti i Historise dhe i Filologjise, Departamenti i Gjeografise – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Edlira Menkshi, Fakulteti i Historise dhe i Filologjise, Departamenti i Gjeografise