Doktoratura Edmira Cakrani, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Edmira Cakrani, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit