Doktoratura Edmira Cakrani, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit