Doktoratura Elton Rogozi, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Biologjise