Doktoratura Entela Treska, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Kimise – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Entela Treska, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Kimise