Doktoratura Entela Treska, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Kimise