Doktoratura Enton Duro, Fakulteti Ekonomise, Departamenti Ekonomiksit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Enton Duro, Fakulteti Ekonomise, Departamenti Ekonomiksit