Doktoratura Ergita kokaveshi, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Ergita kokaveshi, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit