Doktoratura Ergita kokaveshi, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Ergita kokaveshi, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit