Doktoratura Ersida Teliti, Fakulteti i Drejtesise, Departamenti i se Drejtes Civile